Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta klienci którzy dokonali zakupu w naszym sklepie internetowym wmkomputer.pl czyli zawarli umowę na odległość, za pośrednictwem Internetu mogą w terminie 14 dni od otrzymania produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Warunkiem skorzystania z odstąpienia od umowy jest złożenie stosownego oświadczenia pisemnie lub za pomocą formularza on-line w sklepie.

W przypadku skorzystania z tej procedury umowa jest uważana za niezawartą, a sprzedawca czyli nasz sklep ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot kosztów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kompletnego produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty deklaracji odstąpienia od umowy.

Bezpośredni koszt zwrotu towaru pokrywa w całości kupujący. Zwroty towarów objętych procedurą odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez nasz sklep.

W celu ułatwienia procedury klienci mogą skorzystać z formularza on-line dostępnego po zalogowaniu do sklepu w zakładce zamówienia. Szczegóły i opis procedury zwrotu znajduje się na stronie „Zwroty i reklamacje” w stopce sklepu.